Šta radimo

Strategija

Najvažnije je postavljanje ciljeva i načina dostizanja istih.

 • Marketing strategija
 • Brend strategija, pozicioniranje, targetiranje
 • Afinitet kanala, korištenje atipičnih kanala
 • Izrada komunikacijskog miksa
 • Plan kampanje i interakcija sa kupcima
 • Ključne poruke, zahtjevi kupaca
 • Strategija akvizicije, upravljanje potencijalnim klijentima (lead management)
 • Motivacijski i programi vjernosti

Kreativa

Kreativnost je ključ. Barem ponekada.

 • Glavna kampanja i ideja projekta
 • Kreativna primjena ideje, razmišljanje "izvan kutije"
 • Dizajn, vizualne komunikacije
 • Copywriting, konekcija kreativne poruke, CS, SEO
 • Direktni marketing, elektronska pošta, newsletter
 • 1 na 1 kampanje, B2B kampanje
 • Kampanje za mobilne uređaje, SMS, MMS
 • 3D grafike i animacije
 • Upravljanje sadržajima

Tehnologije

Najbolji način da pretvorite ideju u stvarnost.

 • UX arhitektura, storyboards, wireframes, prototipi
 • Kodiranje XHTML, JS, CSS, HTML5 razvoj
 • Flash animacije, aplikacije, baneri
 • PHP programiranje, Java
 • Mobilne aplikacije (iPhone, Andrioid, Windows)
 • Implementacija CMS (licencirani i opensource)
 • E-trgovina (eprodavnice, B2B, ...)
 • Web usluge (CRM integracija, ERP, itd.)
 • Projekti usluga (pomoć, podrška, razvoj)
 • Upravljanje projektima (hosting, emailovi, domene)

Socijalni mediji

Na koji način učite o svojim kupcima? Budite aktivni na socijalnim mrežama.

 • Upravljanje korporativnom Facebook prezentacijom
 • Monitoring socijalnih mreža, izvještaji
 • Analiza ponašanja potrošača
 • Facebook kampanje (PPC, itd.)
 • Natjecanja na socijalnim mrežama, podrška kampanji
 • Upravljanje sadržajima
 • Komuniciranje putem bloga, foruma, komentara
 • Integracija sa ostalim online kanalima

Aktivacija

Najefektivnija kampanja je kampanja performanse.

 • PPC kampanje u tražilicama i na Facebook-u
 • SEO (kvalitet koda, sadržaj, linkbuilding, članci, ...)
 • Natječaji i event-i kao dio kampanje
 • Povećanje učinkovitosti (AB i multi-varijabilno testiranje)
 • Kontinuirana analiza kampanje i mogućnosti za rast
 • Upravljanje sadržajima i planiranje sadržaja
 • Interaktivni PR (reakcija na komentare kupaca u stvarnom vremenu)

Shvatanje

Precizno shvatanje je kamen temeljac uspjeha.

 • Web analitika (Google analitika), SEO analize
 • Istraživanje, fokus grupe, kvalitativna istraživanja
 • Analiza brenda i analiza uspjeha kampanje
 • Identifikacija i analiza tačaka afiniteta
 • Kontrolni panel za monitoring socijalnih mreža
 • Analiza konkurenata i analiza percepcije potrošača
 • Analiza faktora utjecaja (ambasadori, oni koji mrze, ...)
 • Analiza negativnih objava i PR preporuke
 • Analiza podataka (data mining), profiliranje podataka, segmentacija podataka
 • Definiranje ciljanih grupa, segmentacija, profiliranje