Kontakt

Office Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Podaci za plaćanje

Aqua Digital BH doo
Azize Šaćirbegović bb, 71000 Sarajevo
ldent. Broj: 4202738520005
Broj računa: 3387302220276648

New business

Jasmina Husić
Head of Office
+387 61 214 353

Kancelarija

Aqua Digital BH
Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
+387 61 214 353

Karijera

Jasmina Husić
Head of Office
+387 61 214 353

Office London, Velika Britanija

Budova kanceláře

Podaci za plaćanje

Aqua Digi UK Ltd.
222 Regent Street, London W1B 5TR
Registered in the Registrar of Companies
for England and Wales under Nr. 09596458

New business

Rama Rajnosek
CEO
+420 732 890 989

Kancelarija

Aqua Digi UK Ltd.
222 Regent Street, London W1B 5TR
+420 732 890 989

Karijera

Lenka Kryglova
Head of Operations
+420 732 890 989

Office Prag, Češka Republika

Office building

Podaci za plaćanje

Aqua Digital s.r.o.
Tigridova 1501/6, 140 00 Prag 4
IC: 24297381, DIC: CZ24297381
Registrirano na sudu u Pragu, reg. br. C 193738

New business

Rama Rajnosek
CEO
+420 732 890 989

Kancelarija

Aqua Digital s.r.o.
Na Jezerce 1451/2a, 140 00 Prag 4
+420 732 890 989

Karijera

Lenka Kryglova
Head of Operations
+420 603 453 172

Office Bratislava, Slovak Republika

Budova kancelárie

Podaci za plaćanje

Aqua Digital s.r.o.
Tigridova 1501/6, 140 00 Prag 4
IČ: 24297381, DIČ: CZ24297381
Registrirano na sudu u Pragu, reg. br. C 193738

New business

Katarina Langová
Account Manager
+421 917 904 774

Kancelarija

Aqua Digital s.r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
+421 908 871 848

Karijera

Lenka Kryglová
Head of Operations
T: +420 603 453 172

Office Beograd, Srbija

Podaci za plaćanje

Aqua Digital s.r.o.
Tigridova 1501/6, 140 00 Praha 4
IČ: 24297381, DIČ: CZ24297381
Zapsána v OR u MS v Praze, vložka C 193738

New business

Jasmina Husić
Head of Office
+387 61 214 353

Kancelarija

Aqua Digital s.r.o.
Knez Mihailova 33, 11000 Bělehrad
+420 732 890 989

Karijera

Jasmina Husić
Head of Office
+387 61 214 353

Kontaktirajte nas